13-årig pojke får assistans all vaken tid.

13 årig pojke får nu assistans all vaken tid
En 13-årig pojke med Downs Syndom, autism och utvecklingsstörning fick utan någon vettig anledning sina timmar sänkta av kommunen under skolveckor. Vi överklagade detta omedelbart till Förvaltningsrätten och fick då rätt till ytterligare 5 assistanstimmar per vecka.
Förvaltningsrätten godkände dock inte behovet av tillsyn som familjen hade yrkat på.
Vi valde då att ta detta till ännu högre instans och överklagade till Kammarrätten. Nu har kammarätten upphävt Förvaltningsrättens dom och fastställt att pojken har rätt till tillsyn all vaken tid.

Läs mer om detta fall och flera andra på Juristens Kamp