Allt fler får diagnosen autism

Allt fler människor får autismdiagnoser. Men det betyder inte att symptomen ökar, menar forskare från Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Under det senaste decenniet har en kraftig ökning av antalet autismspektrumstörningar konstaterats. Men detta beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att allt fler söker hjälp och att det finns en ökad kunskap inom bland annat vården.

Vad forskarna kommit fram till

Forskare vid Sahlgrenska akademin har studerat hur ökningen av diagnosen faktiskt speglar en ökning av de symtom som diagnosen baseras på.

Genom att använda två databaser, ett patientregister som samlar alla individer födda i Sverige mellan 1993 och 2002 (totalt 1 078 975 personer) och en pågående tvillingstudie (19 993 personer) gjorde man mätningar i den större gruppen och intervjuer med föräldrarna i den mindre.

Resultaten, som publiceras i British Medical Journal, visar att även om förekomsten av autism ökade för varje år i patientregistret, var symtomen i tvillingstudien under samma tioårsperiod konstanta.

– Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

Källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2735537-allt-fler-far-diagnosen-autism