Antalet personer med LSS-stöd ökar

Hur stor är ökningen?

Antalet personer med funktionsnedsättningar som får stöd enligt LSS fortsätter att öka.
Under 2013 ökade antalet med 1100 personer till totalt 65 300 personer enligt Föräldrarkraft.
Alla LSS-insatser ökade däremot inte. Antalet barn och unga med LSS-insatser minskade däremot något till 20 000.

Läs mer…