Åsa Regnér: Personer med stora behov ska inte bli av med sin assistans

Som bekant har det senaste året haft många hjärtskärande fall som uppmärksammats där de som haft personlig assistansersättningen antingen blivit av med den eller fått betydligt färre timmar.

Regeringen vill dämpa kostnadsutvecklingen och har tillsatt en utredning för det. Men Försäkringskassan gör redan tuffare bedömningar efter flera prejudicerande domar som många människor med assistans idag tyvärr fått uppleva.

– Det finns en dom från 2012 som bidrar till en skärpning av tillämpningen, lagen tolkas snävare då det gäller grundläggande behov. Det ska slå igenom, men det förefaller vara väldigt snävt i vissa fall. Därför har jag bett Inspektionen för socialförsäkringen att göra en översyn av effekterna före årsskiftet. Det är en oerhört viktig frihets- och självständighetsreform som är helt central i välfärdsstaten och vi har inga intentioner att ändra på det, säger Åsa Regnér (S), minister för regeringens funktionshinderpolitik.

Samtidigt oroas hon av att antalet assistanstimmar ökar så kraftigt och därmed även kostnaderna, utan att antalet personer som beviljas assistans har ökat särskilt mycket. Det har granskats av Skatteverket, Brå och en statlig utredning.

(Källa: http://www.svd.se/asa-regner-vill-snabbutreda-assistanslag/om/sverige)