Blanketter

Här hittar du de vanligaste blanketterna för personlig assistans

Klicka på länken för att öppna, eller högerklicka för att ladda ner blanketten.

Sjukfrånvaro
Denna blankett skall du använda ifall du vill rapportera sjukfrånvaro.

Registerutdrag (Polisen) – detta är för dig som tänkt arbeta som personlig assistent hos ett barn. Denna blankett är en förutsättning att du överhuvudtaget ska få påbörja en anställning som assistent som ska jobba hos barn. Om du som förälder tänkt söka assistans för ditt barn är det viktigt att ha i åtanke att, för det fall i framtiden tänkt ha assistent till barnet måste ett sådant utdrag finnas hos oss som arbetsgivare.

Tidsredovisning – den här blanketten ska varje assistent fylla i varje månad, maximal arbetad assistanstid för en assistent är 40 timmar per vecka per assistent och man kan maximalt fylla i 6 dagar i följd, en dag måste man nämligen vara ledig

Hur du fyller i tidsredovisning (Försäkringskassan) – detta är informationsblad utgivet av Försäkringskassan hur du fyller i din tidredovisning

Räkning – sammanställning (Skickas till oss) – denna ska du som söker om assistans/vårdnadshavare/ god man/ förvaltare skriva under och skicka in till oss som anordnare. Den måste nämligen ha inkommit till Försäkringskassan innan den 5e i andra månaden efter den månad som ska redovisas. Exempelvis september månads räkning ska vara oss tillhanda innan den 5 november så att vi hinner stämma av den och skicka in den till Försäkringskassan.

Hur du fyller i räkning (Försäkringskassan)– detta är informationsblad utgivet av Försäkringskassan hur du fyller i din räkning

Vägledning– informationsbroschyr från Försäkringskassan gällande alla frågor och svar om assistans

Fackförbundet Kommunal – Blankett för inträde i fackförbundet Kommunal och A-kassan

Sekretess – Tystnadsplikt– Denna blankett är obligatorisk att fylla i. (Returneras till oss)

Inträde för kommunal A-kassa

Föräldraansvaret i assistansersättningen – Information om vad IFS (inspektionen för socialförsäkringen) säger om föräldraansvar

Anmälan om olycksfall och ohälsa

Information om ohälsa