Bristande tillgänglighet, en ny form av diskriminering.

En ny rapport från DO och Myndigheten för Delaktighet visar att bristande tillgänglighet är den vanligaste orsaken till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. Från och med årsskiftet blir bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering.

Rätten förstärks för funktionshindrade

Äntligen stärks funktionshindrade människors rätt. Det var på tiden!

Läs mer…