Följ oss på Facebook & Twitter

Du vet väl om att du kan följa oss på Facebook och Twitter?
Bli en aktiv del av oss, håll dig uppdaterad om nyheter och utbyt tankar och idéer med oss, våra kunder eller vår personal. Eftersom vi erbjuder personlig assistans där våra kunder bestämmer vem som hjälper dem, och hur de behöver hjälp, innebär vårt sätt att arbeta att våra kunder har en stor betydelse för hur vår verksamhet sköts.

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Följ oss på
Facebook: https://www.facebook.com/pages/LSS-Assistans/
Twitter: https://twitter.com/LSSassistans