Följ oss på MyNewsdesk

mynewsdeskDu vet väl att du nu kan följa oss på MyNewsdesk?
Där hittar du våra senaste pressreleaser som givetvis också publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier.

Läs om det senaste assistansärendet vi publicerat på MyNewsdesk.