Inga mer 2-årsomprövningar

Den obligatoriska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Omprövning av rätten till ersättning ska endast ske om den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

Läs mer…