Kvalitetsarbete som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter


Kvalitetsarbetet hos oss

LSS Assistans affärsområde personlig assistans har ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete för att uppfylla höga krav på verksamheten. Kraven utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kundens behov och begäran på verksamheten. Kvalitet är vårt viktigaste ledord i företaget, och vi ser kvalitetsarbetet som en dynamisk process.

LSS Assistans arbetar aktivt med uppföljning och utvärdering av kunden, kundnöjdheten och assistententen i verksamheten i form av regelbundna internkontroller, egenkontroller och kvalitetsmätningar. Genom att alltid bibehålla en strukturell och lättillgänglig kvalitetssäkringsrutin, kan vi på så sätt se vad som fungerar bäst för kunden och anställda och genomföra de förändringar som leder till förbättringar. Eftersom LSS Assistans är ett transparant företag, presenteras resultatet alltid öppet i vår organisation, utan att inkräkta på gällande sekretess.

Vi ser det som en självklarhet att alltid vara en dynamisk och lärande organisation, med den medvetna strategin att alltid bli lite bättre.

Kvalitetsansvarig och kvalitetsråd

Vi har en kvalitetsansvarig som arbetar i en coachande roll till vårt kvalitetsråd. Där nyckelordet är dialog, lyhördhet och förändring. Kvalitetsrådet består av representanter från alla yrkesgrupper i vår verksamheten. Syftet med rådet är att vara lyhörd och drivande i kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet. LSS Assistans kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten och vi ämnar att alltid ha kvalitetsprojekt som ska gagna såväl kund som personal.

LSS Assistans har blivit uppmärksammad av media och Dagens industri, och vann årets Gasellpris 2010.

Titta gärna på videon nedan.

 

Kvalitetssäkring via IVO

Den statliga myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har ansvar för att kvalitetssäkra bland annat assistansanordnare. LSS Assistans håller alltid en hög kvalitet och arbetar med en djupt rotad värdegrund i vardagen – etisk värdegrund i alla relationer. Vi ser till att hålla en hög kvalitet på utbildning av nya assistenter, och rekryter och utbildar utifrån dig som kund och dina behov. Ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt är viktigt för oss och för att du som kund ska känna att du kan påverka dina egna insatser.