LSS Assistans går in som fadderföretag till SOS Barnbyar

Vi har äran att kungöra att LSS Assistans med VD Anton Samuels tagit beslutet att gå in som fadderföretag för två barnbyar med inriktningen ”Barn och funktionsnedsättning”.

Barnbyn i Panambí, Paraguay

SOS Familj barnby i PanambiBarnbyn har varit verksam sedan 1993 och består av 8 familjehus och ett ungdomsprogram där äldre barn från barnbyn förbereder sig för vuxenlivet. Barnbyn i Panambi byggdes speciellt för psykiskt och fysiskt handikappade barn.

Sociala centret i Freetown, Sierra Leone. Det sociala centret i Freetown är till för barn med särskilda behov och är den enda anläggningen i sitt slag i regionen. Barnen ges särskild omsorg och en särskild utbildning med syfte att integrera dem i samhället och för att göra det möjligt för dem att leva självständigt inom en kort tidsperiod.

Pojke från sociala centret i Freetown– Att gå in som fadderföretag för två projekt som inte bara helt går i linje med vår verksamhet, men även för mänskligheten i övrigt, gjorde beslutet att sponsra dessa två projekt väldigt enkelt. Vi nöjer oss inte bara med  att ha marknadens nöjdaste kunder och anställda, vi ser det som vår plikt att sprida LSS Assistans vision till hela världens hörn, speciellt till utsatta barn i utsatta länder.

Att välja LSS Assistans innebär inte bara en trygghet för våra kunder och anställda, utan innebär också att våra kunder och anställda, direkt är en del av LSS Assistans internationella arbete. 

Jag vill därför tacka våra kunder och anställda som har gjort det här möjligt. Utan er, hade det inte gått! 

Anton Samuels, Grundare och VD