Ny utredning om assistans i höst

I en intervju i Dagens Omsorg säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. Hon kan dock inte lova att de förändrade bedömningarna av grundläggande behov kommer att ändras.

Följande punkter berörs i intervjun

– En ny utredning om personlig assistans och övriga LSS-insatser tillsätts i höst.
(direktiven är dock inte klara ännu)

– Utredningen ska bland annat utreda om det behövs förändrad lagstiftning för bedömningarna av personlig assistans. Den kommer också att se hur behovet ska kunna bli mer styrande i LSS, så att stödet inte automatiskt kopplas till en diagnos.

– Åsa Regnér kan inte lova en återgång till de bedömningar av assistansersättning som gällde före Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov som startade 2007/2008.
De närmast berörda, brukarorganisationerna, ska få vara delaktiga i utredningen.

– Det är inte sannolikt att förslagen i Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet genomförs. Där föreslogs att schablonbeloppet delas upp i en grundschablon och en tilläggsschablon för de som har mycket assistans på OB-timmar. Utredningen ansåg också att schablonbeloppet låg drygt 20 för högt.

– ISF-rapporten Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning som skulle beskriva konsekvenserna för de som förlorat sin assistansersättning behöver kompletteras. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att till i höst se över hur det gått för personer som förlorat sin assistansersättning från Försäkringskassan.

(källa assistanskoll.se)