Om oss | Historia | Vision och mål

LSS Assistans  grundades redan 2001 av Anton Samuels som själv arbetat som personlig assistent i många år, men som insåg att kommunens vård av funktionshindrade kunde utföras mycket bättre. Idén om att låta brukaren bestämma över sin assistans skulle visa sig bli en succé. LSS Assistans har idag cirka 600 anställda och är en rikstäckande organisation med verksamhet i Stockholm, Göteborg (huvudkontor) och Malmö som tillhandhåller personlig assistans för barn och vuxna med funktionshinder. Vi har kunder över hela Sverige!  LSS Assistans har bland annat vunnit pris för årets Gasellbolag (Se video genom att klicka här)

Du är med andra ord, i trygga händer.

Vår vision

En vision ska vara en ledstjärna för organisationens utveckling på längre sikt.
Den ska ange vart man strävar och vad man försöker uppnå.

vision

Vår vision är klar som en stjärna.

Kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom vårt verksamhetsområde.
Vår strävan är att höja livskvalitén för våra brukare genom den allra bästa och skräddarsydda assistansen och bästa villkoren för såväl brukare som anställd som går att erbjuda.

Vår vision som assistansbolag bygger på våra etiska värderingar som genomsyrar vår verksamhet i alla led.
Denna värdegrund tar sin utgångspunkt i den människosyn där självbestämmande och inflytande säkrar individens integritet och värdighet.
När du upplever detta med oss, når vi våra högt ställda kvalitetsmål.

Råd & stöd
Vi erbjuder dig alltid personlig rådgivning och stöd vid behov av assistansservice.
Har du funderingar och tankar om hur du ska lösa en viss situation? Vi hjälper dig att förverkliga dina möjligheter.

Att stärka tron på sig själv och dina möjligheter blir enkelt, trots ditt funktionshinder, när du vet att du har en stark och trygg assistanssamordnare som förverkligar och tillgodoser ditt behov.

Juridiskt stöd och represenation
Assistansservice med juridisk hjälp, hela vägen
För våra brukare erbjuder vi alltid gratis skrivhjälp och juridisk konsultation när du behöver det.
Vi hjälper dig med att skriva ansökningar och ta kontakt med olika myndigheter, något som många tycker är tidskrävande och jobbigt.

I vår juridiska rådgivning ingår bland många områden, att tolka olika regler och ge dig råd om vart du skall vända dig med dina önskemål och dina ärenden, och hur man på bästa möjliga vis kan gå tillväga för att lösa problemen.