Personlig assistans över hela Sverige

Personlig assistent har aktivitet tillsammans med en ung flicka - LSS Assistans

Assistansbolag med flexibla och punktliga personliga assistenter

Vi är det flexibla och kundanpassade assistansbolaget för funktionshindrade och ser till att du hitta rätt personlig assistent för det behov du har. Vi kännetecknas av:

 • Vår gedigna kompetens
 • Vårt personliga bemötande
 • Snabb & flexibel omsorg av högsta kvalitet
 • Etisk värdegrund i alla relationer
 • Tillgänglighet dygnet runt!

Ditt behov, ditt val.

Vi rekryterar, anställer och utbildar personliga assistenter efter dina specifika behov.
Vi tror på din valfrihet och litar på din förmåga att styra över din personliga assistans och vi ser även stora fördelar med att våra kunder väljer anhöriga som anställda.

Med LSS assistans får du alltid en juridisk och administrativ hjälp, och omges alltid av trygghet, hög kompetens, punktlighet och välutbildad personal med bred erfarenhet och kunskap om ditt funktionshinder.

Våra försäkringar är även skräddarsydda efter rådande uppdrag, och våra löne och arbetsvillkor uppskattas högt av såväl assistent som av brukaren som får en nöjd och glad assistent.

Med LSS Assistans får du

 • Helhetslösningar med personlig assistent efter dina specifika behov och önskemål gällande allt i och utanför hemmet
 • En modern, flexibel och kvalitetsinriktad assistansanordnare
 • Ledsagning, avlösning och avlastning
 • Personlig rådgivning och stöd med myndigheter och andra institut som är relaterat till ditt funktionshinder.
 • Juridisk rådgivning
 • Hjälp med ansökningar

Att få personlig assistans

Innan man kan få en personlig assistent behöver man skriva ihop en ansökan som beskriver de behov man har och hur funktionsnedsättningen eller handikappet ser ut. Försäkringskassan eller kommunen tar sedan ett beslut utifrån behovsbeskrivningen och de eventuella intyg man har skickat med. Om man tycker att ansökningsförfarandet känns svårt så finns LSS Assistans där för dig som kund och bistår med hjälp ända från första ordet på pappret till vardagen med en personlig assistent.

Hos oss på LSS Assistans kan du som kund få både juridisk hjälp, administrativt stöd, tillgång till en personlig assistent och ett bollplank att diskutera med kring personlig assistans.

Personkemin med den personliga assistenten

Det är viktigt att personkemin stämmer mellan en personlig assistent och kunden. LSS Assistans rekryterar och utbildar kompetent, ödmjuk och flexibel personal som finns där för dig som behöver. Hos oss får du som kund vara med och styra över hur assistansen ska utformas. Detta ser vi som en självklarhet och vi vet att du som är i behov av stöd är den som bäst vet hur den ska utformas. Ibland väljer våra kunder en nära anhörig som personlig assistent. Det kallas då anhörigvård och är någonting som vi ställer oss positiva till. En anhörig känner ofta kunden väl och har redan en god förståelse för de individuella behoven.

Vad gör en personlig assistent?

En personlig assistent hjälper dig med de vardagsbestyr som du har bedömts vara i behov av hjälp med. Det kan handla om att ringa samtal till myndigheter, laga mat, sköta på- och avklädning och den personliga hygienen, daglig eller ständig tillsyn och så vidare. En personlig assistent kan även följa med på de utflykter du gör i vardagen, som olika typer av fritidsintressen och när du åker ut och handlar. Hjälpen sträcker sig med andra ord ofta både i hemmet och utanför. Varje uppdrag är unikt och syftar till att individanpassas så att du som kund får dina önskemål och behov av assistans uppfyllda.

Vi på LSS Assistans låter dig som kund själv styra över din personliga assistans och ser det som en självklarhet att du är den som bäst vet vad du behöver – med stöd av oss som assistansanordnare.

Vem har rätt till personlig assistans?

För att kunna ansöka om och få beviljat rätten till personlig assistans behöver man uppfylla kraven för stöd enligt LSS. För att göra en ny ansökan ska man inte ha fyllt 65 år. Vidare ska man tillhöra någon av de tre personkretsarna som omfattas av LSS. Dessa personkretsar ger rätt till bland annat personer som har en utvecklingsstörning alternativt autism eller ett autismliknande tillstånd, eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ej är en följd av normalt åldrande.

Du kan få hjälp med allt som rör frågeställningar och ansökan av oss på LSS Assistans. Får du sedan rätten till insatser beviljad så handleder vi dig i ett individanpassat stöd oavsett om det handlar om någon form av hjälpmedel eller personlig assistent. Vi har en gedigen erfarenhet av allt som rör LSS, personlig service och liknande så du kan känna dig trygg med stödet från oss.

Tillstånd till mer än en personlig assistent

Beroende på hur ens behov ser ut så kan man få tillstånd till fler än en personlig assistent. Personlig assistans och andra insatser kan endast beviljas om man uppfyller de kriterier som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till exempel måste en ny ansökan göras för den som ännu inte fyllt 65 år och den sökande ska ha omfattande och varaktiga nedsättningar i funktionen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller vidare endast för:

(1) personer som har en utvecklingsstörning, ett autismliknande tillstånd eller autism.

(2) Personer som har ett betydande och bestående funktionshinder begåvningsmässigt efter en hjärnskada orsakad i vuxen ålder, från yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

(3) Personer som har andra varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder som inte kommer sig av normalt åldrande.

Dessa funktionshinder ger rätt till stöd ifall de försvårar det dagliga livet på ett betydande sätt och därmed skapar ett behov av omfattande stöd eller service.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!