Riksrevisionen: Anhöriga får inte tillräckligt stöd

Regeringen har inte gjort tillräckligt för att stödja anhöriga som vårdar närstående. Det slår Riksrevisionen fast i en rapport där man också lägger fram flera förslag på åtgärder.

Tidigare kritik bekräftas

Rapporten bekräftar kritik som tidigare framförts av olika anhörig- och funktionshinderorganisationer.
Läs mer…