Bosniska Kroatiska Serbiska

LSS Assistans, pomoć, podrška i stručnost iz oblasti prava.

Kada je vama ili nekom u vašoj blizini potrebna pomoć da biste mogli izaći na kraj sa svakodnevnicom, mišljenja smo da osoba koja najbolje može da proceni na koji način i koja vam je pomoć potrebna to ste vi sami. Sa LSS Assistans-om imate zato najveći mogući upliv na pomoć, negu i sigurnost koju zaslužujete i na koju imate pravo.


Jednostavnija svakodnevnica sa LSS Assistans-om.

LSS Assistans je organizacija koja pokriva čitavu zemlju i koja ima kancelarije u Štokholmu, Geteborgu i Malmeu, a poslujemo u celoj Švedskoj. Vama sa funkcionalnim smetnjama nudimo ličnu pomoć a nudimo vam i besplatnu pravnu i administrativnu pomoć vezano za vaše LSS-potrebe, s obzirom da smo svesni da neki ljudi doživljavaju pravne postupke ili kontakte sa organima vlasti kao komplikovani i da isti zahtevaju puno vremena.


Vaša potreba, vaš izbor.

Mi angažujemo, zapošljavamo i obrazujemo osoblje prema vašim specifičnim potrebama.

Verujemo u vašu slobodu izbora i imamo poverenje u vašu sposobnost da upravljate vašom ličnom pomoću a vidimo i velike prednosti u tome da naši klijenti biraju svoje rođake/članove porodice kao zaposlenike.

Sa LSS Assistans-om uvek dobijete pravnu i administrativnu pomoć, i uvek vas okružuju sigurnost, visoka stručnost, tačnost i visoko obrazovano osoblje sa širokim iskustvom i znanjem o vašoj funkcionalnoj smetnji.

Naša osiguranja su takođe prilagođena prema postojećem zadatku, a naši uslovi u pogledu plata i rada su cenjeni i od strane asistenata i korisnika usluga koji dobija zadovoljnog i veselog asistenta.


Sa LSS Assistans-om dobijate:

Kompletna rešenja prema vašim specifičnim potrebama i željama u pogledu svega unutar i van kuće

– Kućne posete prema vašim željama

– Saradnju sa opštinom, sreskom opštinom i privatnim izvršiocima

– Skupinu zamenika iz delatnosti popunjavanja kadrovima kao podršku u slučaju nedostatka osoblja

 – Lično savetovanje i podršku u vezi organa vlasti i drugih institucija koja su vezana za vašu funkcionalnu smetnju

– Pomoć u vezi popunjavanja obrasca za zahtev


Ukoliko imate neka pitanja, molimo da nas kontaktirate na telefon: 031-83 36 50 ili pošaljite nam mejl na adresu 
info@lssassistans.se