6-årig flicka får assistans

6 årig flicka med behov av andningshjälp och hjälp med matning genom PEG fick nyligen rätt mot både FK och kommun efter att det konstaterades att hon hade omfattande behov av hjälp med personlig hygien som övergår föräldraansvaret samt hjälp med PEG-matning. Domstolen ansåg att hon i kraft av detta har ett hjälpbehov som övergår 20 timmar i veckan som berättigar henne till assistansersättning från FK samt ger henne rätt till personlig assistans från kommunen.

Läs mer om detta fall och många fler på Juristens Kamp