Personlig assistans i Stockholm

Personlig assistans är en insats som ryms inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En personlig assistent hjälper kunden med exempelvis påklädning, matlagning, tillsyn, stöd vid vardagliga kontakter, hjälp och stöd vid fritidsintressen och så vidare. I grund och botten handlar personlig assistans om att kunden ska få chansen till ett så fritt liv som möjligt. LSS Assistans är företaget som jobbar med fokus på varje kunds individuella behov och som aldrig gör någonting utan att först ta reda på vad du som kund vill. Det är dina behov som står i centrum för varje åtgärd och insats.

Vill du bli kund kan du enkelt använda ”Jag vill bli kund” formuläret ovanför.

Personlig assistans i Stockholm

Personlig assistans i Stockholm

Ett av LSS Assistans större verksamheter ligger i Stockholm, och hos oss kan du få hjälp och stöd med att hitta rätt personlig assistent. Om du inte redan har fått beviljat stöd och särskilda insatser så hjälper vi dig självklart med att skriva och skicka ansökan som krävs för att få en personlig assistent eller annat stöd. I Stockholm har vi flera trygga och pålitliga assistenter. Hur assistansen ser ut skiljer sig från person till person då vi skräddarsyr våra lösningar för att passa varje enskild individ. Om du har förslag på en egen assistent eller en nära anhörig som vill hjälpa dig som anhörigassistent så hjälper vi dig med allt praktiskt runt omkring.

Vem får stöd eller service?

Först och främst får du inte ha fyllt 65 år för att göra en ny ansökan om insatser under LSS. Vidare finns det tre grupper vars funktionshinder eller handikapp kan berättiga till särskilt stöd eller service. Insatserna kan bestå av hjälpmedel av olika slag eller personlig assistans. Om du tillhör någon av de tre personkretsarna så kan vi hjälpa dig med att kolla igenom hur ditt behov ser ut och utforma en ansökan.

De tre grupperna som kan berättigas till särskilt stöd eller service

De tre grupperna omsluter individer som exempelvis är drabbade av utvecklingsstörning eller autism, betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, andra funktionshinder (fysiska eller psykiska) vilka saknar en koppling till åldrande av normal karaktär.

Det är hjälpbehovet och funktionshindret som ligger till grund för om man ska få sin ansökan om personlig assistans beviljad. Personlig assistans är en individanpassad insats som är till för den som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att tillgodose ett eller flera grundläggande behov.