61-årig kvinna får assistans

En 61 årig kvinna för slutligen assistans. Försäkringskassan avslog ansökan om assistansersättning p.g.a. personkrets. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som ändrade beslutet och förklarade att hon tillhörde personkretsen handlingarna i målet visade att hennes funktionsnedsättning var av tillräcklig omfattning för att kunna ansöka om insatser enligt LSS och tillika assistansersättning från Försäkringskassan. Ärendet återförvisades tillbaka till Försäkringskassan för förnyad utredning.

Läs mer om detta fall och flera andra på Juristens Kamp