7-årig pojke får assistans

7 årig pojke får äntligen assistans.
Ny bifall i förvaltningsrätten. 7 årig pojke med stora psykiska funktionshinder fick bifall i förvaltningsrätten. Domstolen ansåg att kommunen hade beaktat föräldraansvaret alltför omfattande avseende tillsyn. Domstolen ändrade därför beslutet så att pojken fick fler timmar i tillsyn.

Läs mer om detta fall och många andra på Juristens Kamp