Assistansanordnare till dig på dina villkor

AssistansanordnareAssistansanordnare är någon som hjälper LSS-berättigade personer att få rätt stöd och insatser anpassat efter de önskemål och behov som finns. Assistansanordnare kan se ut på lite olika vis och kan jobba på olika sätt, men avsikten med funktionen är att hitta lämplig assistans till personer som är i behov, och är berättigade, till personlig assistans. Olika handikapp och funktionshinder kan ligga till grund för rätten till assistans. Vi på LSS Assistans är exempel på ett företag som erbjuder personlig rådgivning, stöd och assistans då du har behov av assistansservice eller hjälpmedel. Det finns flera olika assistansanordnare och du har själv rätt att välja den som passar dig bäst.

Vill du anlita oss som Assistansanordnare? Kontakt oss via formuläret ovanför.

Vem kan vara assistansanordnare?

Kommuner, företag och kooperativ kan fungera som assistansanordnare. Assistansanordnare måste ha tillstånd för att bedriva verksamheten. Kooperativ och företag får sitt tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är en statlig myndighet. IVO fungerar sedan som en kvalitetssäkrare och ansvarar för tillsyn.

En bra assistansanordnare ser till att kunden får sina behov och önskemål uppfyllda och att assistansen håller hög kvalitet. Detta är avgörande för om kunden kommer trivas i sin vardag eller inte. En person med funktionsnedsättning eller handikapp som kräver assistans ska få en personlig assistent som har rätt kompetens och inställning, och där personkemin stämmer väl överens. Som assistansanordnare strävar LSS Assistans efter att ge ett personligt bemötande, snabb och hög service, tillgänglighet dygnet runt och sist men inte minst, ett etiskt förhållningssätt i samtliga relationer. Det som gör oss unika mot de flesta andra assistansanordnare är att vi låter dig som kund välja och styra över din personliga assistans. Vi litar helt enkelt på att du kan och mår bäst av att styra utformningen av assistansen själv. Naturligtvis med stöd av oss.

Fördelar med oss på LSS Assistans

Fördelarna med LSS Assistans som assistansanordnare är många. En av grundidéerna när företaget grundades, och som kom att bli en succé, var brukarens möjlighet att själv få bestämma över sin assistans. Detta borde vara en självklarhet eftersom det ökar personens självständighet och inflytande över sitt eget liv. Företagets grundare jobbade själv som personlig assistent med kommunal anställning under många år innan han bestämde sig för att ta med sig alla bra erfarenheter, lägga till allt som han ville förbättra och starta en verksamhet med kunden i fokus.

Hos LSS Assistans får du dessutom stöd genom hela ansökningsprocessen, från behovssammanställningen till den skickade ansökan och mottagandet av beslutet.

Ansöker du om hjälpmedel för funktionshinder så finns vi där både vid ansökan och när det är dags att hitta rätt leverantörer.

Att få assistans via oss

För den som har ett handikapp eller funktionshinder finns möjlighet att ansöka om och få beviljat assistans utefter de behov som finns. Det kan handla om hjälp med vardagssysslor som man inte klarar av själv, hjälp med att förflytta sig vid rörelsehinder eller stöd med annat som man inte har förmåga att genomföra på egen hand.

LSS är en lagstadgad insats för personer med särskilt behov av stöd eller service. Det är Försäkringskassan eller kommunen som beslutar om en persons rätt till assistans eller andra stödåtgärder. Har personen ett behov av assistans som avser hjälp med grundläggande behov som hygien, kommunikation, måltider, klädsel, aktiv tillsyn och så vidare till en omfattning om fler än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som tar beslut om personlig assistans. Understiger behovet 20 timmar tar istället kommunen beslut om assistans ska vara aktuell eller inte.

Om du har fått din ansökan beviljad så kan du välja att få din assistans via oss på LSS Assistans som din assistansanordnare.

Kostar det någonting?

Det kostar ingenting för den enskilda person som fått assistans eller annat stöd beviljat genom LSS, varken för själva assistansen eller för assistansanordnaren. LSS är lagstadgat och finns till för att alla som har ett behov ska ha rätt till det stöd som krävs för ett så självständigt och bra liv som möjligt för individen. Vid speciella fall kan en avgift tas ut. Vid hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen brukar en avgift vanligtvis tas ut och frågor kring det svarar din kommun på.

För alla andra frågor som rör LSS och tjänsterna kring detta kan du vända dig till oss så ska vi skapa klarhet bland funderingarna.

Vill du anlita oss som assistansanordnare kommer du enkelt i kontakt med oss här.