Besparingskrav slopas för LSS-utredning

Efter den hårda kritiken backar regeringen och ger nya direktiv till utredningen om LSS, där bland annat assistansersättningen ingår.

Läs mer…