Dålig katastrofberedskap drabbar funktionshindrade

Fler dör och skadas. Personer med funktionsnedsättning glöms ofta bort vid naturkatastrofer, visar en ny studie som FN gjort.
Över 6000 personer i 126 länder har svarat på FNs nya enkät om hur de upplevde att de klarar sig när platsen där de lever drabbats av en katastrof. Resultatet är skrämmande och visar att en stor majoritet dör och skadas vid katastrofer av olika slag.

Endast 20 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de utan problem kan evakuera eller evakueras i händelse av exempelvis en jordbävning eller översvämning. De flesta i undersökningen uppger att evakuering kan göras med vissa svårigheter medan sex procent uppger att de inte kan evakuera alls.

Dålig planering eller ingen alls

I många av världens länder finns tyvärr ingen planering för hur just personer med funktionsnedsättning ska få nödvändig hjälp och stöd under en katastrof. Myndigheterna uppges också struntar  i att kommunicera med dem när katastrofen är ett faktum. Resultatet har blivit att de som behöver extra hjälp och stöd, istället blir utan, visar FNs rapport.

Mer läsning: Så brister den svenska krisberedskapen ›