Hjälpmedel för funktionshindrade

Personer med funktionshinder kan ha rätt till hjälpmedel enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS Assistans hjälper dig som kund med allt från ansökan till att få rätt typ av hjälpmedel. Vi agerar stöd vid upprättande av kontakt mellan dig som kund och intressenter, exempelvis leverantörer av de aktuella hjälpmedlen. Lagen kom till för att alla medborgare ska ha samma rätt till ett så självständigt och fritt liv som möjligt. Därför är det viktigt att alla som har behov av hjälpmedel får sin situation utredd och möjlighet till den hjälp man har rätt till.

Vilka hjälpmedel finns för funktionshindrade?

Automatisk rullstolDet finns många olika typer av hjälpmedel anpassade för olika funktionshinder. Syftet med hjälpmedel för funktionshindrade är att de ska kompensera för de nedsatta funktioner som personen har och underlätta livsbetingelser. De hjälpmedel som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, behöver man ansöka om för att få rätt till. Det handlar ofta om olika typer av produkter för att underlätta för innehavaren, men hjälpmedel kan även syfta till metoder och teknik.

Exempel på vanliga hjälpmedel är rörelsehjälpmedel som rullstolar, automatiska rullstolar och rollatorer. Stöd för kognitiva funktionsnedsättningar kan vara planeringstavlor och vid exempelvis hörselnedsättningar kan telefonhjälpmedel, signalsystem, hörapparat och andra hörhjälpmedel vara aktuella. Det finns en hel del fler hjälpmedel för funktionshindrade och vi hjälper gärna till med att kartlägga dina personliga önskemål och behov.

Hur kan vi på LSS Assistans hjälpa?

Vi på LSS Assistans går in helhjärtat för att hjälpa våra kunder med det mesta som rör LSS. Vi hjälper exempelvis till med din ansökan så att den blir korrekt ifylld och skickas till rätt instans. Om du får ansökan om hjälpmedel beviljad så finns vi där för att du som kund ska få rätt hjälpmedel anpassat efter dina individuella behov. Detta gör vi genom att upprätta en kontakt mellan dig och väsentliga intressenter vilka tillhandahåller passande hjälpmedel. Vi har lång erfarenhet och god kännedom om hjälpmedel för funktionshindrade så tveka inte att kontakta oss för rådgivning. Vi berättar gärna mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Vem har rätt till hjälpmedel?

Rätt till insatser inom LSS har individer som tillhör någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen. Dessa personkretsar innefattar olika områden av funktionshinder eller handikapp. Om man vill söka stöd med hjälp av LSS så ska man sammanställa en behovsbeskrivning samt bifoga eventuella intyg som styrker diagnoser eller andra funktionsnedsättningar. Ansökan skickas till Försäkringskassan eller kommunen beroende på vad ansökan behandlar.

Vi på LSS Assistans hjälper dig att räta ut alla frågetecken och finns dessutom vid din sida hela vägen från att du skriver behovsbeskrivningen, skickar iväg din ansökan och till att du får ett beslut och eventuellt behöver hjälp med att hitta de hjälpmedel som du blivit berättigad till. Ibland kan det kännas som en lång och krånglig väg att gå och det är där vi kommer in för att hjälpa till. Vi är experter på hjälpmedel och har ett gediget kontaktnät för leverantörer av hjälpmedel.