Internationella Cerebral Pares dagen

cp-dagenWorld Cerebral Palsy Day – onsdag den 1:a oktober 2014

World CP Day är ett globalt innovationprojekt i syfte att förändra världen för människor som lever med cerebral pares och deras anhöriga. Den är skapad för att fånga upp förbättringsidéer för människor som lever med cerebral pares, från människor runt om i världen och göra det bästa av dessa idéer.

Projektet leds av icke vinstdrivande cerebral pares välgörenhetsorganisationer, och stöds av organisationer i över 45 länder.

Läs mer här…