Kommunerna klarar inte att uppfylla LSS

Enligt en ny artikel på www.assistanskoll.se, uppges att fyra av fem kommuner uppger att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar kostnader till kommunerna. Fyra av tio uppger att de saknar ekonomiska förutsättning för att uppfylla intentionerna i LSS. Detta hävdas i ny en rapport från Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Vidare läsning

FUB:s rapport: Svenska staten sviker de svagaste