Länkar till nyttiga webbplatser

Här har vi samlat nyttiga webbsidor och bloggar för dig som är i behov av personlig assistans eller arbetar inom personlig assistans.

Klicka på länkarna för att läsa mer

Personligassistent.com
Debattforum där assistenter och assistansberättigade debatterar frågor rörande personlig assistans.  Omvärldsbevakningen på Personligassistent.cominnehåller korta nyheter som berör personlig assistans

Funktionshinder.se
Mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för frågor som rör funktionshinder och assistans. Expertpanelen ger svar på frågor om assistans.

Fulldelaktighet.nu
På denna blogg medverkar 12 författare som är tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Varje dag fram till valet 2010 publiceras en text.

IFA-Intressegruppen för assistansberättigade
Intresseorganisation för assistansberättigade. Arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansberättigade samt utfärdar IfA-godkännande av assistansanordnare. IfA driver även ”Assistansval” där ett tjugotal assistansanordnare jämförs.

Tidningen Assistans
Tidningen Assistans ges ut av Just media distribueras till brukare, anhöriga, beslutsfattare och handläggare av handikappfrågor i samtliga kommuner och landsting, utbildningsarrangörer, assistansbolag, försäkringskassor och arbetsförmedlingar, dagverksamheter och flera olika boendeformer.

Föräldrarkraft
Nättidskrift om barn och unga i behov av särskilt stöd, bevakar nyheter om personlig assistans.

Svensk Handikappstidskrift
Tidskrift som ges ut av DHR, De Handikappades Riksförbund. Har nyheter om assistans.