LSS Assistans och Narva Estland

Du som är kund eller anställd i LSS Assistans medverkar direkt i vår vision och vårt internationella uppdrag att göra världen till en bättre plats för barn med funktionshinder. Ett stort tack till er!

LSS Assistans SOS BARNBY NARVA-JÖESUU

I april 2012 undertecknades kontrakten som gav SOS Barnbyar rätten att hyra 6 familjehus i staden Narva-Jõesuu. Det är detta projekt som vi på LSS Assistans nu stöttar!
Även denna barnby är integrerad och är idag hem för 40 barn som tidigare bodde på ett statligt barnhem. Ett av husen är speciellt anpassat för funktionshindrade och
här bor barn med mentala eller fysiska handikapp. Ett antal specialister är knutna till byn och kan se till att barnen får den träning och vård de behöver.

Nedan ser du några bilder från vårt Estlandsprojekt. Vi kommer att uppdatera er med nyheter och uppdateringar om utvecklingen av familjehusen.

Narva_beskuren
Narva-Joesuu