LSS Assistans stödjer Gustav Whitefields Stiftelse

lss-assistans-gustav-whitefieldLSS Assistans stödjer Gustav Whitefields Stiftelse
Gustav Whitefield som var vår kund, lämnade oss med stor sorg.
Gustavs föräldrar Elisabeth och Joakim grundade stiftelsen Gustav Whitefields Stiftelse i Gustavs minne där stiftelsen stödjer och inspirerar människor till fortsatt utveckling med medfödda eller förvärvade funktionshinder. Vi tror helhjärtat på Gustavs stiftelse, och är stolta över att bli en del av Gustavs minne och det som stiftelsen står för och symboliserar.

Vi hoppas att våra anställda och andra företag inom alla branscher stöder Gustavs stiftelse som vi gör.

Anton Samuels,
Grundare & VD LSS Assistans

Detta är Gustav Whitefields Stiftelse…

Det övergripande målet med stiftelsen är att stödja och inspirera människor till fortsatt utveckling med medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vi vill verka för att öka förståelsen för att funktionshindrade har samma intresse och utbyte av att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som alla andra har. Vi vill också verka för en mer positiv syn på individens potential, något Gustav var så duktig på att lära oss

För stödja stiftelsen kan ni kontakta stiftelsen själva genom att besöka www.gustavwhitefield.com eller betala in på stiftelsens bankkonto:
(Glöm ej att skriva avsändare)

Nordea: 3150-2018543
IBAN: SE18 3000 0000 021502018543
Swift/Bic: NDEASESS