Omstridd diskrimineringslag antogs av riksdagen

Idag fattade riksdagen beslut om ny diskrimineringslag som förbjuder bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen börjar gälla från och med 1 januari 2015.

Vad antogs?

Lagförslaget har givetvis varit mycket omstritt, men riksdagen godkände till slut större delen av regeringens förslag, med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.