Personlig assistans under tillväxt

Ahrens tillväxtlista, med LSS Assistans i spetsen!

LSS Assistans växer och allt fler kunder och personliga assistenter inser värdet i att vara en del av ett assistansbolag som verkligen gör skillnad för såväl kunder som för samhället i övrigt. Denna framgångssaga har nu  även uppmärksammats av svenskt näringsliv, vilket resulterat i vår nominering till årets tillväxtbolag.

Kriterierna för listan sattes första gången 1993. 1998, när listan fyllde fem år, justerades de vad gällde ägarfrågor och dotterbolag till utländska bolag. Justeringen gjordes i samråd mellan konsulter på Ahrens & Partners och näringslivsredaktionen på Svenska Dagbladet, som bland annat representerades av Anders Borg, vår nuvarande finansminister. 2007 bestämde Ahrens & Partners att utöka tidsperspektivet från fem år till sex år. Storleken på företagen ändrades från 50 miljoner kronor och 50 anställda till 60 miljoner kronor och 60 anställda.

Inför 2013 års lista förtydligade man sin syn att företagen huvudsakligen ska växa organiskt – företag vars förvärv bidrar till mer än 50 procent av omsättningen utesluts från listan. Bortsett från dessa korrigeringar har kriterierna varit de samma under alla år.

Vill du veta mer om vårt framgångsrecept kan du läsa mer om nomineringen som årets tillväxtbolag här.