Rörelseterapi på schemat

b1Rörelseterapi på schemat
Du som är kund eller anställd i LSS Assistans medverkar direkt i vår vision och vårt internationella uppdrag att göra världen till en bättre plats för barn med funktionshinder. Ett stort tack till er!

I vår barnby i Panambi ligger stort fokus på barnens hälsa och fysiska rehabilitering. Varje barn har en motionsplan och de följer ett skräddarsytt schema för individuell rörelseterapi. I år har gemensamma utelekar fortsatt vara populära och alla barn deltar i övningarna efter förmåga.

Barnbymammorna är engagerade

Barnbymammorna har under året också arrangerat workshops för personal och barn. Med hjälp av ert stöd har vi kunnat stötta barnens personliga utveckling och hjälpa dem att bygga upp sin självkänsla. Genom gruppövningar och lekar lär sig barnen uppskatta sina styrkor.

De flesta barnen som kommer till barnbyn har blivit lämnade och ofta levt sina tidiga år under svåra förhållanden. Många har inte fått tillräcklig vård och träning. Därför får familjerna i barnbyn regelbundet besök av läkare och specialister som kan se efter varje barn och följa dess utveckling. Både mammor och barn går igenom hälsokontroller varje kvartal och får hjälp med mediciner vid behov.