Små företag slipper funktionshinderanpassa – nu skärps lagen

Små företag slipper funktionshinderanpassa – nu skärps lagen
Vi på LSS Assistans har länge kämpat för att öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar. Nu börjar det äntligen att hända saker.

Nya lagen som tvingar lokalägare att underlätta för funktions-hindrade beskylls för att ha för stora undantag. Nu vill regeringen skärpa lagen. ( källa: Sveriges Radio Ekot )

Vad anses vara diskriminering enligt nya lagen

Sedan årsskiftet kan det vara diskriminering att till exempel inte anpassa en lokal så att även rullstolsburna kan ta sig in.

Det handlar om att ta bort lättare hinder, till exempel att ordna med ramper och jämna ut trösklar.

Tillgänglighetsanpassningen är obligatorisk på vård- och hälsoinrättningar men företag som har färre än tio anställda är undantagna.

Handikappförbunden har vart kritiska till undantaget som de menar gör lagen tandlös och nu säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Ekot att lagen ska skärpas. På vilket sätt lagen ska skärpas vill ministern inte svara på i nuläget.

Svenskt näringsliv ställer sig dock kritiskt till en skärpning arbetsrättsjuristen Lars Gellner säger till Ekot att bristande tillgänglighet inte borde vara en diskrimineringsgrund överhuvudtaget.

– För det första är det känsligt för både arbetsgivare och näringsidkare att förknippas med diskriminering oavsett om man har gjort fel eller inte. För det andra så är det nu en skadeståndsfråga och då blir det mycket mer direkt för arbetsgivaren än att sitta med en tillsynsmyndighet gällande plan- och bygglagstiftningen, säger han.

(Källa: Dagensjuridik.se)