Tack för ert stöd till barnen i Sierra Leone

Du som är kund eller anställd i LSS Assistans medverkar direkt i vår vision och vårt internationella uppdrag att göra världen till en bättre plats för barn med funktionshinder. Ett stort tack till er!

Enligt WHO är 10 procent av världens befolkning funktionshindrade och uppskattningsvis 150-200 miljoner av dem är barn. Alldeles för ofta fråntas dessa barn sina rättigheter vilket hindrar dem från att växa upp och nå sin fulla potential. Många får utstå övergrepp, lever i fattigdom och utan fungerande omvårdnad.

Tack vare ert stöd kan barn med funktionshinder i Freetown, Sierra Leone, få en trygg uppväxt och utvecklas till sin fulla potential.

SOS Barnbyars hem för rörelsehindrade i Freetown

s1I SOS Barnbyars hem för funktionshindrade i Freetown, Sierra Leone bor 28 barn och ungdomar. Hemmets viktigaste uppdrag är att ge dessa barn möjligheten att växa upp i en familj, få stöd och värna deras rättigheter så att de får möjlighet att utvecklas och växa upp i trygghet. Ett av målen under förra året var att se till att hemmet nådde full kapacitet samt att bygga upp kapaciteten hos personalen, vilket man lyckades med.

Några av de utmaningar centret brottas med under året omfattar att priser på varor har ökat kraftigt vilket är en hård belastning på familjernas hushållsbudgetar. En annan stor kostnad är att stödja barn med inlärningssvårigheter, samt att reparera olika typer av utrustning som barnen behöver för att kunna ta sig fram.

En av barnbyns viktigaste uppgifter är att upprätthålla relationen mellan barnen och deras biologiska familjer. Barnbyn ordnar regelbundna möten för att informera föräldrarna om hur deras barn utvecklas. Under förra året hölls två möten för biologiska släktingar på centret. En viktig fråga som diskuterades på mötena var hur och om barnen kan återföras i samhället samt hur organisationen följer FN:s riktlinjer för alternativ vård av barn. Utbytet mellan organisationen och föräldrarna har varit bra.

s2Skolan viktig
Att få en bra utbildning är alltid viktigt men för den här gruppen av barn är det speciellt viktigt då det är en utsatt grupp i samhället. Under förra året kunde 80 procent av barnen och ungdomarna gå vidare till nästa nivå i skolan vilket är ett glädjande resultat.

Barnen får regelbunden sjukgymnastik med instruktör. Den sociala integrationen av barnen med samhället utanför är väldigt viktigt. I det syftet utfördes flera utflykter – bla en drakflygningstävling och födelsedagskalas. Dessa aktiviteter bidrar till att forma en sund utveckling av barnen då de får träffa och umgås med andra barn.

 


s3Om Sierra Leone
Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Sierra Leone låg både 2007 och 2008 sist av världens länder enligt FN:s utvecklingsindex, som mäter livslängd, barnadödlighet, hälsoläge, tillgång till rent dricksvatten, utbildningsnivå etc. Sedan dess har landet visserligen klättrat några steg på listan, men det beror sannolikt mer på att förhållandena har förvärrats i andra länder än att det blivit bättre i Sierra Leone. Fortfarande lever nästan två tredjedelar av befolkningen i yttersta fattigdom och varje dag innebär en hård kamp för överlevnad. Allra värst är det för kvinnor och barn. Enligt FN:s barnfond UNICEF avled 1997 minst 5 000 barn före ett års ålder enbart i huvudstaden Freetown.

Sierra Leone har en lång utbildningstradition, men idag pågår ett långsamt arbete med att bygga upp skolorna ur ruinerna efter inbördes¬kriget 1991–2002. Många barn får nästan ingen skolgång alls och analfabetismen är hög.