Vår barnby: Freetown – senaste nytt

Utveckling av det sociala centret

Här finner ni ytterligare en nyhet från en annan av de barnbyar för barn med funktionshinder som LSS Assistans stödjer.
Det sociala centret i Freetown, som är speciellt anpassat för barn med funktionshinder, tar idag emot 29 barn; 14 pojkar och 15 flickor. Centret slog upp dörrarna 2012 och sedan dess har de gjort stora framsteg, trots flera utmaningar det senaste året.

Jobbar mot full kapacitet
Under året har det sociala centret i Freetown stött på flera utmaningar. På grund av en tight budget har det varit svårt att genomföra alla planerade aktiviteter för barnen och bidra med specialundervisning till dem med inlärningssvårigheter. Eftersom renoveringar av centret var nödvändiga under 2012 gick en stor del av budgeten till det. Men trots dessa utmaningar har man nått framgång inom flera områden. Till exempel deltog centret under en konferens för att prata om rörelsehindrade barns behov och rättigheter i Sierra Leone. Under konferensen deltog både departement och viktiga organisationer för att tillsammans lyfta frågan.

Utbildning och en aktiv fritid
Av de 29 barn som går på det sociala centret går åtta på SOS Barnbyars förskola, 14 i grundskola och sju på högstadiet. Under året har 75 procent av barnen klarat skolans kriterier och får gå vidare till nästa årskurs.

En viktig del i barnens utveckling är att de får delta i olika aktiviteter utanför skoltid. I år har bland annat utflykter, lekar och födelsedagskalas anordnats för att barnen ska umgås och träffa nya vänner. En av pojkarna från centret deltog också i förra årets Paralympics och fick ett diplom för sina fina insatser.

För att barnen ska kunna vara med på de olika aktiviteterna har centret satsat extra mycket på att ordna med gånghjälpmedel till de barn som behöver det.

Bidrag gör skillnad
Under förra året mottog centret i Freetown flera generösa donationer från företag, bland annat LSS Assistans, inte bara i Sverige utan också närsamhället. Barnen har fått mat, kläder och personalen har fått tillgång till nödvändigt kontorsmaterial. En stor vattentank på 5000 liter donerades också som har löst centrets problem med att förvara vatten.