Vår sjukgymnast tipsar om Cerebral Pares

Till föräldrar, anhöriga och/eller assistenter som arbetar med person som har Cerebral Pares.

Det finns ingen behandling som botar cerebral pares. All behandling går ut på att lindra symtom, försöka förbättra eller bibehålla de funktioner som finns samt göra anpassningar och se till att det finns hjälpmedel som underlättar i det dagliga livet.

Idag finns det både medicinska och kirurgiska åtgärder som kan minska barnets rörelsehinder, kramper, synfel m m. Vidare kan man ordna med hjälpmedel såsom, stödskenor, ortoser m m. I och med att barnet växer så ändras förutsättningarna och behandlingen får hela tiden anpassas efter detta.

Vid cerebral pares är det viktigt med träning och stimulering för att minska effekterna av cp-skadan, att kunna underlätta och skapa möjligheter för ett så gott liv som möjligt.

Några generella, viktiga och basala punkter:

Lennart Forsberg
Lennart Forsberg

– Se till personens förutsättningar och önskemål

– Träna framförallt funktionellt, t ex förflyttningar och att kunna utföra sådant som är viktigt för personen i det dagliga livet

– Bibehålla och stärka den förmåga och färdighet som finns

– Försöka träna och stimulera de muskler som är svaga

– Massera de muskler som är spända, om detta känns bra för personen i fråga

– Viktigt med avslappning och att hitta bra viloställningar

– Upprätthålla en god kontakt med läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut

I och med att barnet växer och utvecklas, förändras behoven och de egna önskemålen, angående träning. En tonåring t ex, vill kanske hellre träna styrka eller någon sport.

Med all säkerhet har barnet träffat eller har kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut som hjälper med träning och råd samt anpassningar och hjälpmedel.

Vid alla former av funktionshinder är det naturligtvis självklart och viktigt att följa barnets utveckling till vuxen ålder, se till förutsättningar och behov, samt ha respekt för personens egna önskemål och beslut.

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig via e-post lennart@lssassistans.se

Lennart Forsberg
Leg. Sjukgymnast, LSS Assistans