Vård av sjukt barn med funktionsnedsättning går ej under föräldraansvar

Förvaltningsrätten: Vård av sjukt barn med funktionsnedsättning går ej under föräldraansvar
I en dom från Förvaltningsrätten fastställer Förvaltningsrätten att Kommunen inte har rätt att neka tillfällig utökning av personlig assistans för ett barn som är hemma på grund av sjukdom. Kommunen ansåg att vårdnadshavaren skulle stå för hjälpbehovet som uppkom då barnet var hemma från skolan på grund av sjukdom och hänvisade till föräldraansvaret. Förvaltningsrätten gav pojken rätt till tillfällig utökning då den personliga assistansen går utöver det normala föräldraansvaret och när pojken är hemma från skolan finns ett behov av utökad assistans då det befintliga assistansbeslutet inte täcker för tid då barnet skulle ha vistats i skolan.

Är du eller någon du känner i behov av personlig assistans eller fler assistanstimmar?
Kontakta då våra jurister på 031-83 36 50 eller via epost juridik@lssassistans.se